Mandag - torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00
Min konto + 45 6916 1740

Handelsbetingelser

 

1. Generelt

Bedsteskrotpris.dk er et uafhængigt bilformidlings site. Vores primære formål er at formidle kontakten mellem køber og sælger. Bedsteskrotpris.dk har derfor heller ingen andel i selv handlen.

 

2. Den højeste pris

Bedsteskrotpris.dk's primære formål er at tilbyde den højeste pris for bilen. Bedsteskrotpris.dk sender bilen i udbud i et netværk af mere end 40 ophuggere og forhandlere i hele Danmark. Baseret på de tilbud der kommer ind, forpligter Bedsteskrotpris.dk sig til at sende det tilbud med den højeste pris til sælger. Sælger kan til en hver tid kontakte Bedsteskrotpris.dk for at få øvrige tilbud oplyst.

Bedsteskrotpris.dk bestræber sig på altid at sende højeste pris til sælger. Har sælger ønsket selv at aflevere bilen, men kan få en højere pris ved at bilen bliver afhentet, vil det være den pris som vil fremgå af tilbudet. Skulle sælger ønske at bilen afhentes, vil den oplyste pris altid være inklusive afhentning. 

Bedsteskrotpris.dk bestræber sig på at kunne tilbyde 99% af vores kunder et tilbud for deres bil. Der kan dog i sjælndende tilfælde være sager hvor Bedsteskrotpris.dk ikke kan sende et tilbud.

 

3. Prisen

Den pris sælger får oplyst er den pris køber (ophuggeren eller bilforhandleren) er forpligter sig til give for bilen. Prisen er inklusiv alle omkostninger. Der vil således ikke komme ekstra omkostninger til afmelding af bilen, omregistering, afhentning mm. Afviger bilens stand væsentligt fra det som sælger har oplyst, kan køber (ophuggeren eller bilforhandleren) vælge at annullere handlen eller tilbyde en ny pris baseret på bilens faktiske tilstand. Ved væsentligt afvigelser forstås skader og defekter som ikke er oplyst af sælger, gæld i bilen som ikke er oplyst, urigtigt kilometer tal mm. Er der gæld i bilen er denne undtaget, og det vil være sælgers ansvar at indfri en eventuel gæld i bilen.

Der tages højde for at der kan ske indtastningsfejl når køber byder på bilen. I dette tilfælde har både køber og sælger mulighed for at annullere handlen, i såfald der ikke kan opnås enighed om prisen. 

 

4. Levering / afhentning af bilen

Leveringsbetingelserne (afhentet / leveret) oplyses af sælger når han/hun opretter bilen. Det konkrete tidspunkt for levering / afhentning aftales direkte mellem sælger og køber. Køber og sælger forpligtiger sig gensidigt at tage kontakt til hinanden for at afslutte handlen hurtigst muligt eller senest inden for 7 dage, med mindre andet aftales. 

 

5. Købskontrakt og udbetaling af pris

Køber (ophuggeren eller bilforhandleren) er forpligtet til at udbetale den aftalte salgspris. Udbetalingsmetoden (kontant, mobilepay, kontooverførelse mm.) aftales direkte mellem sælger og køber. Ligeledes er udarbejdelsen af købskontrakten et mellemværende mellem køber og sælger.

Bedsteskrotpris.dk har derfor intet anliggende med hverken købskontrakten eller den udbetalte købspris. 

Skal bilen skrottes så skal sælger søge skrotningsgodtgørelse på borger.dk. Er det aktuelle tilbud højere eller lavere end skrotpræmien, afregnes differencen direkte mellem køber og sælger. 

 

6. Skrotningspræmie

Skal bilen skrottes, da er det sælgers ansvar at søge skrotningsgodtgørelsen direkte ved Miljøstyrelsen. Den pris du får oplyst er den pris du får udbetale inklusiv skrotpræmien. Eksempel: Får du tilbudt kr. 3.000,- for din bil, da vil du få udbetalt skrotningsgodtgørelse på kr. 2.200,- af Miljøministeriet, mens restbeløbet på kr. 800,- udbetales af køber. I alt kr. 3.000,-

Vi gør opmærksom på at det kun er seneste ejer der kan skrotte bilen, og at det skal ske med NemID.

 

7. Når du acceptere tilbuddet.

Det er gratis at anvende bedsteskrotpris.dk og det tilbud du modtager er uforpligtende. Handlen er først bindende når du vælger at acceptere det tilbud du har modtaget. Når handlen er indgået har du 7 dage til at færdiggøre handlen med køber (ophuggeren eller bilforhandleren). 

 

8. Fortrydelsesret

Skulle du modforventning ikke ønske at gøre brug af tilbuddet efter du har accepteret det, så forbeholder bedsteskrotpris.dk sig retten til at fakturere DKK 129,- inklusive moms som ekspeditionsgebyr. Dette gør vi for at dække omkostningerne og den tid der skal bruges på at annullere handlen med køber.

 

9. Tilgængelighed

Skal bilen afhentes, så er det vigtigt at bilen er tilgængelig for køber. Ved tilgængelig forstås at køber skal kunne tilgå bilen med lastbil så bilen let kan læsses på ladet. Det er desuden en forudsætning at bilen kan trille (altså har hjul), så bilen eventuelt kan skubbes/trækkes det sidste stykke op på ladet af lastbilen. Er bilen ikke tilgængelig skal dette oplyses til køber inden afhentningen finder sted. I tilfælde at bilen ikke et tilgængelig for køber, kan køber vælge at annullere handlen. Er køber ikke oplyst om manglende tilgængelighed, kan køber vælge at fakturere sælger for forgæves afhentning af bilen. 

For afhentning gælder desuden at bilen skal være på en landfast lokation. Er bilen f.eks. placeret på en ikke-brofast ø kan køber vælge at annullere handlen.

 

10. Reklamation og klage

Mener du at der er sket en fejl i vores sagsbehandling eller ønsker du at klage over en af vores forhandlere, så kan du altid rette henvendelse til os. Reklamationer og klager skal rettes til:


Bedsteskrotpris.dk 

Rosenvangs alle 134
DK-8270 Højbjerg 
Danmark
Email: info@bedsteskrotpris.dk
Juridisk navn: Globuz IVS
CVR 40255672